بحرین

بسم رب الشهدا

دمائنا لک یا حسین

تاریخ گواهی می دهد مظلومیت تو را ، و گواهی می دهد زمین و آسمان در روز وصل که لبیک گفتی ندای هل من ناصر سید الشهدا (ع) را...

/ 1 نظر / 21 بازدید
منصوره

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . . یا فاطمه (س)