تسبیح

بسم الله الرحمن الرحیم

رها کن آرامشت را

و پا به پای دانه دانه ی باران

بی قرار لحظه های  ناب اجابت باش

دیدگانت را ببند و استشمام کن

عطر مناجات خاک است که در بزم تسبیح ابر و باران

در هوای وصال معبود خویش

به پا خواسته است

می شنوی ؟!

نجوای دانه های باران است

چقدر عاشقانه نجوا می کنند رب خویش را !

با اشتیاق خود را به سجده گاه موعود می رسانند و در انتظار اجابت

پیوسته و مدام

تسبیح می گویند...

بگشای دیدگانت را

حفیفِ درختان است که تو را به سجده فرا می خواند

شور عبادت است که زمان را به دلتنگی کشانده

و زمین

در گوشه ای آرام

به شوق زیارت آفتاب

وضو می سازد ...

/ 0 نظر / 34 بازدید