هوای باران

بسم الله الرحمن الرحیم

هوای باران شدن کرده ام

از آن بارانهای دور دست

از آن بارانها که می بینی

ابرها را با خود به زمین می کشند ها  !

از آن باران ها...

____________________

ادامه چندی بعد به امید خدا ...

/ 0 نظر / 21 بازدید