نگاه مهربان

بسم الله الرحمن الرحیم

چندان هم دور نیست

نگاه مهربان آسمان را می گویم

پلک هایت را که روی هم بگذاری

محو می شوی ؛

فراموشش کن

هر چه گذشته است ، گذشته است

و کمی که آرام گیری

می نگری که ایستاده ای

و با چشمانی مملو از اشک  و دلتنگی

به آسمان می نگری...

 

/ 0 نظر / 23 بازدید