چرا سیگار ؟

اگر در ذهنت روزی را تصور می کنی که سیگار را باید ترک کنی , و امید داری که بلآخره روزی سیگار را ترک خواهی کرد , همین الان بهترین فرصت است.

پس کی , کجا و چگونه باید از تصمیمات پیشنهادی عقل خود بهره برد...

/ 1 نظر / 4 بازدید
منتظر14

پدر ومادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر ممکن است فرزندان را به دست فراموشی بسپارند در حالی که زیاد شده است که فرزندان پدر ومادر را مخصوصاً به هنگام پیری واز کار افتادگی فراموش می کنند [گل]