محصول مشترک

بسم الله الرحمن الرحیم

هرکس تنها این دنیای نقد زود گذر را بخواهد ما در دادن آنچه بخواهیم به هر که بخواهیم در دنیا شتاب می کنیم ، آنگاه دوزخ را برای او مقرر می کنیم که در آن ملامت شده و رانده شده خواهد سوخت (سوره الإسراء آیه ١٨)

/ 0 نظر / 19 بازدید