پوستر و بنر -نگاه یار - مقام معظم رهبری

بسم الله الرحمن الرحیم

پوستر با کیفیت از حضرت آقا

دانلود پوستر

دانلود بنر 2در3 متر

نگاه یار

لبخند که می زنی

دیدگانم مملو از اشک می شود

از شوق

و بوسه هایم بال می گشایند

به هوای خاک پایت

به نگاهت که می افتد چشمانم

به تپش می افتد

دلم را می گویم

ودوری تورا

سخت به آغوش می کشد

سخت...

ودیدگانم مملو از اشک می شود

از هجر

و خدا می داند

که چقدر دوستت دارم ...

/ 1 نظر / 6 بازدید